Prosty Komputer

Jak napisać na klawiaturze ź – z z kreską

keyboard keys

Sprawa jest prosta. Już tłumaczę jak napisać Z z kreską

Jak pewnie wiesz, na klawiaturze polskie znaki diakrytyczne wypisujemy korzystając z klawisza ALT. Na przykład ALT + O daje nam Ó, ale jak napisać Ź?

Musimy skorzystać z kombinacji ALT + X, bo X został wybrany jako leżący obok Z. Umiejscowienie tych klawiszy znajdziesz na rysunku poniżej.

Z z kreską klawiatura ń

Wciśnięcie tych dwóch klawiszy da nam literkę Ź.

Inne ciekawe kombinacje

Sporo znaków można wpisać wciskając znak ALT, oraz wpisując liczbę na klawiaturze numerycznej. Po wpisaniu wartości puszczamy ALT, a na ekranie pojawi się znak specjalny.

Wciśnij więc ALT i przy tym klawiszu wciśniętym wpisz kolejne cyfry. Później puść ALT.

ALT + 21 da znak paragraf - §
ALT + 0128 da znak euro - €
ALT + 0176 da znak stopień - °
ALT + 0137 da znak promil - ‰

Przetestujcie sami, bo warto nauczyć się czegoś nowego. Co więcej, znaki specjalne dobrze sprawdzają się w hasłach 🙂

Mam nadzieję, że teraz już wiesz jak napisać Z z kreską 🙂

Tagged , ,